Tovyho blog - jak žít a nezcvoknout, aneb blog nejen o dělání her a grafice
Hlavní stránka | Seznam článků | Kontaktujte mne | Anglická verze

Tovyho blog - jak žít a nezcvoknout, aneb blog nejen o dělání her a grafice

Articles

Novinky z našich luhù a hájù  22.Nov 07, 12:17
Je lepší distributor ze zahranièí?  22.Nov 07, 12:16
Kolik vydìlávají programátoøi, grafici a testeøi v zahranièí?  24.Dec 06, 00:07
Phantasia 2 - nova hra, betatesting  24.Nov 06, 12:03
Nové síly do 300AD  7.Nov 06, 15:53
Co se kutí nového v Rake In Grass  5.Oct 06, 11:22
Torque minisession  1.Sep 06, 13:04
MAC vs Windows  16.Aug 06, 12:52
Styrateg - co je nového  10.May 06, 17:09
Styrateg - nová hra od RakeInGrass -300AD  4.Apr 06, 18:29
Prodejnost her - vývoj  17.Mar 06, 00:42
Budoucnost shareware her  15.Mar 06, 14:35
Proè pøestávám psát  14.Mar 06, 15:00
Hostovací a download servery  9.Mar 06, 15:28
Patche a updaty  7.Mar 06, 11:37
Vrácení penìz za software  6.Mar 06, 14:11
Jak propagovat hru – jak psát reklamní materiály o høe  4.Mar 06, 11:53
Webová stránka developera shareware her - další prvky  2.Mar 06, 12:06
Webová stránka developera shareware her  28.Feb 06, 11:13
Betatesting  27.Feb 06, 11:31
Další možnosti jak vydìlat hrami  24.Feb 06, 10:50
Jak dostat peníze za software domù  23.Feb 06, 11:35
Jakou èástku ze hry dostane developer  22.Feb 06, 11:49
Support - zákaznická podpora software  21.Feb 06, 11:13
Lokalizace hry  20.Feb 06, 10:21
PAD soubor, jeho obsah a použití  17.Feb 06, 11:17
Materiály pro distribuci a prodej hry  16.Feb 06, 11:25
Na co si dát pozor ve smlouvì s distributorem  15.Feb 06, 10:58
Smlouvy s distributory, prodej hry pomocí distributorù  14.Feb 06, 00:40
Jak shareware hru distribuovat - využití nezávislých online distributorù na Internetu  13.Feb 06, 00:01
Jak fungují download servery  12.Feb 06, 10:32
2D versus 3D  11.Feb 06, 10:47
V èem programovat hru  10.Feb 06, 14:59
Outsourcing  9.Feb 06, 11:00
Prodejnost her, zisky ze hry  8.Feb 06, 11:55
Velikost a složení developerského týmu  7.Feb 06, 21:45
Jak dlouho vytváøet hru  7.Feb 06, 15:06
Jaká je ideální velikost hry  6.Feb 06, 23:27
Pro jakou cenu hry se rozhodnout  6.Feb 06, 23:26
Kdy se vyplatí reklama na hru  4.Feb 06, 01:33
Reálný poèet stáhnutí hry  4.Feb 06, 01:31
Download a prodejnost her, úspìšnost hry  4.Feb 06, 01:30
Jak hru distribuovat - affiliates, zákaznická (custom) verze  4.Feb 06, 01:29
Jak hru distribuovat - distribuce na download servery  4.Feb 06, 01:28
Distribuce plné hry s wrapperem versus dema a plné verze  4.Feb 06, 01:27
Jak se prodáva hra, mechanismy pro prodej hry  4.Feb 06, 01:25
Jak vybrat ideální hru pro vývoj  4.Feb 06, 01:24
Jak prodávat hry  4.Feb 06, 01:22
Jak se živit tvorbou her  4.Feb 06, 01:21
Co je to shareware, freeware a ostatní-ware  3.Feb 06, 15:35

Poslední novinky

Novinky z našich luhù a hájù  22.Nov 07, 12:17
Je lepší distributor ze zahranièí?  22.Nov 07, 12:16
Kolik vydìlávají programátoøi, grafici a testeøi v zahranièí?  24.Dec 06, 00:07
Phantasia 2 - nova hra, betatesting  24.Nov 06, 12:03
Nové síly do 300AD  7.Nov 06, 15:53
Co se kutí nového v Rake In Grass  5.Oct 06, 11:22
Torque minisession  1.Sep 06, 13:04
MAC vs Windows  16.Aug 06, 12:52
Styrateg - co je nového  10.May 06, 17:09
Styrateg - nová hra od RakeInGrass -300AD  4.Apr 06, 18:29
Prodejnost her - vývoj  17.Mar 06, 00:42
Budoucnost shareware her  15.Mar 06, 14:35
Proè pøestávám psát  14.Mar 06, 15:00
Hostovací a download servery  9.Mar 06, 15:28
Patche a updaty  7.Mar 06, 11:37
Vrácení penìz za software  6.Mar 06, 14:11
Jak propagovat hru – jak psát reklamní materiály o høe  4.Mar 06, 11:53
Webová stránka developera shareware her - další prvky  2.Mar 06, 12:06
Webová stránka developera shareware her  28.Feb 06, 11:13
Betatesting  27.Feb 06, 11:31


Chcete být informováni o novinkách v tomto blogu? Zaregistrujte zde svojí adresu a je to. Adresa bude použita výhradně k posílání novinek z tohoto webu a nebude nikomu za žádných okolností poskytnuta. Zrušit registraci můžete kdykoliv.